Stichting Vraag aan God

Mensen met vragen aan en over God, koppelen aan christenen uit de plaatselijke kerk.
Het concept: Vraag aan God
VraagaanGod.nl is een interkerkelijk project, dat mensen uitdaagt om een levensvraag te stellen. Het is een online manier van missionair-zijn: niet er zelf op uitgaan om de boodschap te verkondigen, maar in je antwoord aansluiten bij de vragen die mensen hebben. Als zij hun persoonlijke vraag stellen, betekent dat dat ze ook open staan voor de christelijke antwoorden. De website en het mailadres bereiken vooral mensen die niet of nauwelijks iets weten van het christelijk geloof en die ook nooit beseft hebben dat in de Bijbel zoveel antwoorden te vinden zijn. Mensen stellen er heel persoonlijke vragen, over bijvoorbeeld huwelijk, werk, lijden en schaamte.

Waarom zou je meedoen?
Onze kerken zitten iedere week vol met mensen die getraind worden in het vinden van antwoorden bij God. Toch vindt de gemiddelde christen het lastig die kennis te delen met de mensen om zich heen.
Het platform vraagaanGod.nl maakt ook voor hen de drempel laag: ze krijgen niet-christenen met levensvragen via de online weg aangereikt! De uitdaging die we bij een christen neerleggen is: wil jij 1x per week een vraag beantwoorden van een zoeker? Daar heb je dan 7 dagen de tijd voor om het antwoord ook daadwerkelijk te versturen. In die tijd kan je jouw antwoord bespreken met je team, dus je staat er niet alleen voor. Doordat je met een groep werkt, kun je elkaar bemoedigen, scherp houden en ook de vragen delen met mede-christenen.
We zoeken naar mensen die een levende relatie met God hebben en die de Bijbel als onfeilbaar Woord van God zien.

Hoe werkt een gemeenteteam?
De vragen worden door een landelijk team toegewezen per regio. Daardoor kunnen de vragenstellers na het antwoord in hun eigen buurt worden doorverwezen naar een kerk of christelijke cursus. Er zijn ook al enkele vervolgtrajecten gestart met een Alpha-cursus.
In zo'n regio geeft een gemeenteteam uit dezelfde regio (ideale samenstelling: 5 beantwoorders, 1 redacteur en 1 planner) antwoord op de vragen.

Doe je mee?
VraagaanGod.nl is een tool die je helpt met het leggen van relaties met mensen die geloofsvragen hebben. Er zijn voor deelnemende gemeenten wel kosten verbonden aan deze webtool. Maar deze manier van werken vergemakkelijkt het leggen van contact met zoekers aanzienlijk en komt daarmee tegemoet aan de verlegenheid waarvan soms sprake is in de kerk.


Bezoek onze site! Wil jij helpen?