Beleidsplan Stichting Vraag aan God (2023-2025)

Stichting Vraag aan God heeft tot doel om vragen te beantwoorden die mensen stellen over God en om hen zo in aanraking te brengen met het evangelie. Het middel daartoe is de website 'Vraag aan God' die doordat mensen googlen op bijvoorbeeld 'God', gevonden wordt door middel google-adverbs.

Achter de website 'zitten' een aantal kerken verspreid over het land. Deze kerken hebben antwoordteams om de binnenkomende vragen te beantwoorden. Het is de bedoeling dat tussen het team en de vragenstellers contacten ontstaan, virtueel of fysiek om de vragenstellers verder te helpen om God en Zijn Zoon Jezus Christus te leren kennen. Daartoe biedt Stichting Vraag aan God een online Alphacursus aan. Ook worden vragenstellers gestimuleerd om lokale kerken te bezoeken.

Om de lokaliteit van het project te versterken worden vragen binnen een bepaalde straal van een deelnemende kerk naar het betreffende antwoordteam gestuurd. Hierdoor kunnen gemakkelijker contacten ontstaan. Deze kerken kunnen zeer zelfstandig vragen beantwoorden etc.

De kosten die de stichting maakt heeft met name betrekking op de google-adverbs om zo de vindbaarheid van de website te vergroten.

De komende jaren richt de stichting zich op de volgende twee punten:
- het aantal deelnemende kerken vergroten met 2 per jaar. Dit is om enerzijds meer vragenstellers te kunnen dienen, anderzijds omdat het concept zich gemakkelijk laat vermenigvuldigen en het een laagdrempelige manier, en dus een kans is voor kerken om te evangeliseren. Men richt namelijk een eigen antwoordteam op en de stichting zorgt ervoor dat de vragen binnen een bepaalde straal van de kerk bij het antwoordteam terecht komen. Het antwoordteam kan mensen zelf uitnodigen voor een bezoek aan hun kerk, doorverwijzen naar anderen kerken of bij voldoende animo zelf een fysieke of een online Alpha-cursus starten. De stichting vraagt de deelnemende kerk een bijdrage in de kosten.
- Het ondersteunen van de vrijwilligers. Dit wil de stichting bevorderen door goed afspraken en processen in te richten voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast vindt uitwisseling van ervaring plaats en wordt gebruikt gemaakt van kennis en ervaring van andere organisaties die met dergelijke concepten werken.


Download hier onze statuten
Financiele verantwoording 2023
Afschrift akte van oprichting Stichting Vraag aan God